Gebitsrenovatie voor volledig functieherstel

"Met restauratieve behandelingen streef ik naar een volledig functieherstel van verloren gegaan tandweefsel .."

Onze restauratieve behandelingen bestaan uit:

  • het vullen van uw tanden en kiezen middels witte vullingen ofwel composiet;
  • het repareren of vervangen van uw vullingen;
  • het plaatsen van kronen, inlays en bruggen;
  • het saneren van giftige kwikhoudende amalgaamvullingen om de kwikbelasting van het lichaam te verminderen. "Bij deze behandeling schrijf ik ook homeopathische geneesmiddelen voor om de schadelijke effecten van het in het lichaam vrijgekomen kwik te neutraliseren .."
  • het herstellen van een afgebroken tand of een stukje tand.