Kiespijn bestrijding vanuit breed perspectief

Kiespijn bestrijding is vaak symptoombestrijding

"Het doden of verwijderen van een zenuwbij kiespijn is symptoombestrijding. Ik behandel uw pijn niet alleen medicamenteus, maar kijk ook naar de oorzaak ervan. Pijn in uw mond wijst immers op een belasting elders in uw lichaam.

Ik stel dan ook een bredere diagnose dan een reguliere tandarts. Waar mogelijk neem ik de oorzaak weg of ik verwijs u door naar een andere specialist .."

Pijnbestrijding holistisch benaderd

Uw tandpijn kan uiteenlopende oorzaken hebben. Zo kunnen overgevoelige voortanden bijvoorbeeld wijzen op sommige nieraandoeningen. En kan overbelasting van het gebit leiden tot het klemmen van tanden en kiezen. Op hun beurt zijn dat weer veroorzakers van allerlei hoofd- en nekklachten.

"Kortom: pijn is niet altijd een plaatselijke aangelegenheid. Als bio-energetische tandheelkundige kijk ik daarom naar het geheel, naar de samenhang tussen uw gebit en lichaam. En vanuit dat bredere perspectief behandel ik uw pijn .."