Kindertandheelkunde

Vroegtijdige orthodontie kan spraakstoornissen, moeilijkheden met slikken en ademhalingsproblemen van uw kinderen helpen voorkomen

Diepe beet en overbeet

Mondademen, diepe beet en overbeet zijn de meest voorkomende problemen bij jonge kinderen. Kinderen met een diepe beet of overbeet hebben een te kleine mondholte waardoor de tong te weinig ruimte heeft. Dit kan moeite met slikken, praten en mondademen veroorzaken en leiden tot disharmonisch functioneren van de lippen (lipbijten). Een te late behandeling hiervan kan leiden tot een relaps, een geheel of gedeeltelijke regressie.

Mondademen

Bij opgroeiende kinderen die slecht slikken blijft het verhemelte te smal en groeit de bovenkaak meer in de hoogte en minder in de breedte. Naarmate uw kind groeit wordt de neusbodem dus omhoog gedrukt wat het neusademen bemoeilijkt. Uw kind gaat dus mondademen, wat bijdraagt aan het ontstaan of verergeren van (chronische) luchtweginfecties. De neusslijmvliezen filteren de ingeademde lucht immers niet meer. Daarmee heeft uw kind 30% tot 40% meer kans op astma of andere aandoeningen aan de luchtwegen.

Tandenknarsen bij jonge kinderen

Tandenknarsen, ook wel (slaap)bruxisme genoemd, speelt zich tijdens de slaap af. De boven- en onderkaak worden zo hard over elkaar geschoven dat de tanden een knarsend geluid voortbrengen. Degene die dat doet slaapt daar zelf meestal doorheen.
Tandenknarsen kan diverse oorzaken kan hebben. Bij het eerste consult kan ik de eventuele diagnose vaststellen en therapie voorstellen.


Myobrace System

Het Myobrace Systeem is een preventieve pre-orthodontische behandeling die zich richt op het aanpakken van de onderliggende oorzaken van scheve tanden. Dit vaak zonder dat een beugel nodig is of dat er tanden hoeven te worden getrokken, waardoor de natuurlijke groei en ontwikkeling mogelijk wordt. De behandeling is het meest geschikt voor kinderen tussen de 3 en 15 jaar.

Belangrijk onderscheid twee leeftijdscategorieën

"Ik onderscheid in mijn behandeling twee leeftijdscategorieën: die van 4 tot 10 jaar en vanaf 10 jaar. Dat heeft te maken met de ontwikkelfase van het kind en de mogelijkheden om de groei te begeleiden .."

Categorie 4-10 jaar

Kinderen in deze leeftijdsgroep zijn het meeste gebaat bij een functionele groeitherapie.
Hun botstructuur is in deze fase immers nog zacht, tanden en kiezen hebben nog geen vaste plek in de kaak en kraakbeen vormt zich nog eenvoudig waardoor de mondholte nog verruimd kan worden.
Juist doordat alles nog in de groei is, corrigeren kaak, gebit en aangezicht zich nog sneller zonder dat er tanden of kiezen getrokken hoeven worden.
Er is hier eigenlijk sprake van kaakorthopedie in plaats van orthodontie.

Tussen de 4 en de 7/8 jaar is de behandeling vooral gericht op de correctie van slik- en ademhalingsafwijkingen. Hierbij wordt tegelijkertijd de diepe beet verminderd doordat de kiezen verder kunnen uitgroeien en wordt ook de overbeet al gecorrigeerd doordat de onderkaak verder naar voren kan doorgroeien.
Tussen de 8 en de 10/12 jaar worden de diepe en overbeet verder opgeheven door middel van functionele apparatuur en worden ook de voortanden gecorrigeerd.

Het verruimen van de mondholte (door middel van een uitneembare beetplaat die de onderkaak naar voren drukt) vormt een belangrijk onderdeel van de groeitherapie. Door meer ruimte in de mond kan de tong zich beter afwikkelen, ontwikkelen, functioneren en het hele verhemelte gebruiken. Ook de overige mond- en kauwspieren en de lippen ontwikkelen zich daardoor beter.
En dat is cruciaal: spieren en lippen bepalen immers de uiteindelijke vorm van de mond en het gebit van uw kind. Harmonieus functionerende lippen en tong zorgen dan ook voor een verbeterde tandstand en rechte tanden.

Categorie 10 jaar en ouder

Vanaf 10 jaar gebruik ik alleen nog maar functionele apparatuur zoals een bionator of trainer eventueel gevolgd of in combinatie met vaste apparatuur.
Op deze manier kunnen een diepe beet en/of achterliggende onderkaak en tandcorrecties gelijktijdig worden uitgevoerd. Dit voorkomt een terugval (relaps).

Trainers voorkomen ingrijpende orthodontische behandelingen

Eenvoudige hulpmiddelen in een vroeg stadium kunnen later uitgebreide behandelingen bij uw kind voorkomen.

"Ik richt me op de algemene groei en ontwikkeling bij jonge kinderen (4 tot 10 jaar).
Daardoor kan ik al in een vroeg stadium orthodontische of pre-orthodontische behandelingen adviseren of uitvoeren. Uw kind heeft veel baat bij dit tijdvoordeel.
Zowel voor kinderen tussen de 3 en 5 jaar als voor kinderen tussen de 5 en 8 jaar heb ik zogeheten `trainers` die een latere behandeling met een vaste beugel, slotjes of brace voorkomen of minimaliseren .."

Infant Trainer

De Infant Trainer is onderdeel van het Trainer System en is bedoeld voor kinderen tussen de 3 en 5 jaar.
Uw kinderen zijn in deze fase extra kwetsbaar voor een incorrecte ontwikkeling van de kaakpositie.

Denkt u hierbij aan zaken als te zacht voedsel, fopspenen, duimzuigen, drinkbekers en mondademen.

De Infant Trainer minimaliseert de schadelijke effecten hiervan op drie manieren:

  • Het traint de mond- en kauwspieren.
  • Dankzij het tongslipje stimuleert het een juiste positie van de tong en wordt het slikproces bevorderd.
  • De neusademhaling wordt gestimuleerd.

Trainer voor Kids (T4K)

De Trainer for Kids (T4K) is een pre-orthodontische myofunctionele behandeling speciaal voor kinderen tussen de 5 en 8 jaar.
Net als de Infant Trainer corrigeert de Trainer for Kids orthodontische afwijkingen tijdens de groeifase en gaat het schadelijke gewoonten als mondademen, tongpersen en foutieve slikpatronen tegen.

Zowel Infant Trainer als de Trainer for Kids worden los in de mond gedragen en zijn nauwelijks zichtbaar. De trainer moet minimaal een uur per dag gedragen worden en elke nacht. Anders dan bij een gewone beugel is de trainer nauwelijks zichtbaar en heeft uw kind er betrekkelijk weinig last van.


Soorten beugels

Vaste beugel

De vaste beugel wordt ook wel blokjes-, plaatjes-, of slotjesbeugel genoemd en zetten de tanden afzonderlijk van elkaar recht. De vaste beugel bestaat uit slotjes (brackets) die op de tanden worden geplakt en deze slotjes kunnen door de drager of draagster niet uit de mond genomen worden.

Om de kiezen zitten metalen ringetjes (banden). Door de brackets zit een draad die is vastgezet met behulp van kleine elastiekjes of stalen ligaturen. De draad die door de brackets loopt gaat ervoor zorgen dat je tanden langzaam gaan verschuiven. Daarvoor oefent deze draad krachten uit op je tanden en kiezen die vooral de eerste paar dagen wat gevoelig kunnen zijn. Het slijmvlies van je wangen, lippen en tong kan geïrriteerd raken, hetgeen na een paar dagen meestal vanzelf weggaat. Het scherpe gevoel kun je ook wegnemen door op die plaats waar de beugel last veroorzaakt er een beetje was tegen aan te drukken.

Retentiebeugel

Wanneer de beugel verwijderd is en de behandeling is afgerond, willen we er uiteraard alles aan doen om uw tanden in de rechte positie te houden. We zien namelijk vaak dat tanden en kiezen de neiging hebben om weer naar hun hun oude stand te verschuiven. Om dit te voorkomen plaatsen we een retentiebeugel.

Voor optimaal resultaat is ons advies om deze uw leven lang te dragen. Er zijn verschillende typen retentiebeugels, zoals een spalk, de Essix (een doorzichtig kapje dat helemaal aansluit om je tanden) of een retentieplaat (stabiliseert de rechtgezette tanden en kiezen, zodat ze vast kunnen groeien op hun nieuwe plaats).

Uitneembare beugel

Naast de vaste beugels en retentiebeugels bestaan er verschillende soorten uitneembare beugels. Deze beugels zijn, zoals de naam al doet vermoeden, uitneembaar en zitten dus niet vast in de mond. Er bestaan diverse typen uitneembare beugels, zoals bijvoorbeeld de activator (blokbeugel) of de expansieplaat (kaakverbreder)

De activator of blokbeugel is een uitneembare beugel die je kaken rechtzet, zodat je beter kunt kauwen, praten en je mond kunt sluiten. De activator wordt vaak gebruikt wanneer de onderkaak te ver naar achteren staat waardoor je een ‘overbeet’ hebt. Na de behandeling sluiten je boven- en onderkaak goed op elkaar aan. De activator bestaat uit een soort ‘blok’ met een gedeelte voor de bovenkaak en een gedeelte voor de onderkaak. De beugel klemt aan je bovenkaak en duwt je onderkaak naar voren. Zo groeien je kaken in de goede stand.

De expansieplaat is een uitneembare plaatbeugel die wordt gebruikt om je bovenkaak te verbreden. Het is een plastic beugel met een schroef in het midden die iedere week een slag aangedraaid moet worden zodat je bovenkaak verder verbreedt.