Onze visie

Wereld van verschil: bio-energetische of biologische tandheelkunde

Een bio-energetische of biologische tandarts kijkt op een holistische manier kijkt naar uw mond en gebit

Uw gebit is namelijk een integraal onderdeel van uw lichaam: uw tanden zijn levend weefsel en zijn via het bloed, lymfesysteem en zenuwstelsel onlosmakelijk verbonden met de rest van uw lichaam en organen. Sterker nog, elke tand of kies in uw gebit heeft een directe relatie met een specifiek orgaan.
Die sterke samenhang betekent dat verstoringen in het gebit vroeg of laat ook leiden tot verstoringen in de rest van uw lichaam.

Behandeling met oog voor samenhang tussen gebit en het lichaam.

Chronische ontstekingen in uw mond of zenuwbehandelingen kunnen leiden tot reumatische klachten of degeneratieve ziekten als multiple sclerose en mogelijk kanker.

Ook wortelkanaalbehandelingen, extracties van verstandskiezen, implantaten, ontstoken kaakbeen of wortelpuntbehandelingen beÔnvloeden uw welbevinden en klachtenpatronen.

Ik houd rekening met de impact van zulke gebitsbehandelingen op uw lichaam en ik beperk de gevolgen ervan zo veel mogelijk. Hierbij gebruik ik ook additieve geneeswijzen en schrijf ik complementaire homeopathische geneesmiddelen voor bij wondgenezing en ontgiften van uw lichaam. Ook vul ik sommige behandelingen aan met acupunctuur, elektro-acupunctuur of neuraaltherapie.

Waarom biologische tandheelkunde?

Een gewone tandarts ziet en behandelt het gebit als een afzonderlijk deel van het lichaam.

Als biologische tandarts kijk ik naar de samenhang tussen gebitsproblemen en andere fysieke klachten van mijn patiŽnten.

U krijgt een behandelplan waarin ik rekening houd met de impact van tandheelkundige ingrepen op de rest van uw lichaam.
Indien nodig maak ik daarbij gebruik van additieve geneeswijzen zoals homeopathie, acupunctuur, elektro-acupunctuur en neuraaltherapie.


Reguliere tandartsen gebruiken vreemd genoeg nog steeds materialen die giftige stoffen bevatten zoals kwik in amalgaam vullingen, arseen, fluor en titanium.

Eenmaal in uw lichaam terechtgekomen, kunnen deze stoffen en verstorende werking hebben op vele processen in het lichaam zoals de spijsvertering en de enzymwerking.

In mijn biologische praktijk maak ik uitsluitend gebruik van lichaamsvriendelijke materialen die het lichaam niet extra belasten. Dat is in de reguliere tandheelkunde niet altijd zo; hier gebruikt men ook materialen die toxische stoffen bevatten die uw gezondheid kunnen schaden.


De reguliere orthodontie behandelt kinderen op latere leeftijd voor gebitsproblemen zoals een overbeet, diepe beet en een gedrongen stand. Veel kinderen kampen daardoor met ruimtegebrek van de tong die ademhalingsproblemen en spraak- en slikstoornissen kan veroorzaken.

Mijn groeigerichte orthodontie behandelingen pas ik daarom bij voorkeur toe op de leeftijdsgroep tussen de 4 en 10 jaar.
Ook de aard van de behandeling verschilt. Reguliere orthodontie richt zich op gebitscorrectie, op scheve tanden, op een mooi gebit met tanden die goed op elkaar passen (de cosmetische invalshoek). Om dit te bewerkstelligen moeten er regelmatig kiezen worden getrokken.

Ik focus eerder op een goede kaakstructuur voor uw kind met een gezonde mond die goed functioneert en waar de tong voldoende ruimte heeft. Is die mondfunctie eenmaal goed, dan volgt de vorm vanzelf.
Ik verwijder geen kiezen wanneer dat niet strikt noodzakelijk is, maar ondersteun en stuur aan op een natuurlijke en harmonieuze groei van het gezicht. Daarmee voorkom ik ademhalingsproblemen, spraakstoornissen en problemen met slikken.


Gebruik van niet-toxische materialen en ontgiften van het lichaam

Amalgaam vullingen als veroorzaker van ziekte

Traditionele amalgaam vullingen bevatten 50% kwik, een zwaar en giftig metaal dat al vrijkomt bij het kauwen of het drinken van warme dranken.

Uit amalgaam vrijgekomen kwik stapelt zich op in uw nieren, lever en hersenen. En dit kan leiden tot diverse verstoringen zoals allergieŽn, reumatische klachten en neurogene klachten.

Er zijn onderzoeken die het opslaan van toxische stoffen in verband brengen met kanker. Amalgaam vullingen verwijderen en vervangen is belangrijk om amalgaam vergiftiging te voorkomen. Daarnaast schrijf ik voedingssupplementen voor om deze schadelijke stoffen te elimineren.

Wilt u meer weten over kwik in amalgaam vullingen?
Bekijk dan eens het volgende filmpje:


Meer info op onze pagina over Amalgaam vullingen verwijderen
of op de website van de nvbt:www.nvbt.nl


Fluoride in tandpasta: goed tegen gaatjes, slecht voor het lichaam
Fluoride is een giftige en agressieve stof die schadelijk is voor de werking van uw schildklier, immuunsysteem en de prikkeloverdracht in de hersenen. Onderzoek toont aan dat de hersenontwikkeling wordt geremd. Tevens breken nieuwe tanden later door.

Toch wordt fluoride gebruikt bij fluoridenbehandelingen, fluortabletten, tandheelkundige vulmaterialen, tandpasta`s en mondspoelingen om cariŽs tegen te gaan.

Er is echter een goed alternatief om cariŽs tegen te gaan. CariŽs ontstaat vooral in de groeven van blijvende kiezen en kan niet worden voorkomen door alleen te poetsen. Blijvende kiezen worden door mij gesealed. Dat wil zeggen dat ik de groeven van deze kiezen opvul met een dunne vloeibare composiet.
Voor meer inforatie over Fluoride in tandpasta:www.nvbt.nl

Arseen
Arseen is een uiterst giftige stof die zich in uw lichaam afzet en schadelijk is voor uw spijsverteringskanaal en de hersenen. In mijn praktijk gebruik ik dan ook uitsluitend keramisch materiaal voor kronen en implantaten.